Emmanuel's droom

Emmanuel is de oudste van vijf kinderen, die tijdens Joëlle’s aanwezigheid in Uganda in 2009 wees zijn geworden. Ze woonden alle vijf al in El-Shadai, omdat hun ouders arm en ziek waren (aids) en er geen andere familie was die voor hen kon/wilde zorgen. Gelukkig heeft Stephen (pleegvader van El-Shadai) hem op allerlei manieren op school kunnen houden en heeft Emmanuel in 2013 zijn middelbare school diploma gehaald! Om uit de cirkel van armoede te komen en niet hetzelfde noodlottige leven tegemoet te gaan als zijn ouders, hopen we voldoende sponsors te vinden om hem een beroepsopleiding te kunnen laten volgen. Emmanuel is een creatieve, humoristische jongen en heeft grote interesse voor computers. Dit zou hij graag omzetten in een beroep waarmee hij zichzelf en zijn vier broertjes en zusjes mede kan onderhouden. Hij zou het liefst een opleiding voor ICT (Informatie en Computer Technologie) volgen. Kennis en kunde wordt hem nooit meer afgepakt en maakt hem in staat om verantwoordelijkheid te dragen voor zijn leven en dat van anderen. Wil jij Emmanuel financieel ondersteunen en (samen met anderen) gedurende 3 jaar in hem investeren? We zien uit naar je reactie!