Tot voor kort huurden Stephen en Dinah een groot huis om alle kinderen in onder te kunnen brengen. Dit bracht hen in een kwetsbare positie. Daarom is begonnen met de bouw van een eigen huis en is er inmiddels een deel al bewoonbaar, dankzij giften!

Omdat het huis nog lang niet af is, is jouw gift erg welkom: help, met zoveel bakstenen als je wilt!