Het tehuis


El-Shadai Family Home is opgericht door Stephen Wante, die zelf als kind door zijn ouders is verstoten, op straat heeft geleefd en zichzelf omhoog heeft moeten vechten. Door de hulp van de juiste mensen en Gods bescherming is het hem zelfs gelukt een opleiding voor sociaal werker te doen. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging en zijn eigen ervaring hoe belangrijk hulp van anderen is, heeft hij de organisatie ‘Rejoice Outreach International’ (ROI) opgezet. Het kindertehuis El-Shadai is hier een onderdeel van. Stephen heeft zich hiermee ten doel gesteld zich ‘uit te strekken’ naar kinderen die met geweld en verwaarlozing in aanraking zijn gekomen en hierdoor geen thuis meer hebben. Stephen is samen met zijn vrouw Dinah, pleegouder van 35 kinderen en jongeren die ze bij zich in huis hebben genomen.

De kinderen in El-Shadai gaan naar de basisschool, middelbare school of volgen een beroepsopleiding. Sommigen hebben de beroepsopleiding al afgerond en zoeken hun weg op de arbeidsmarkt om een zelfstandig leven op te bouwen. Zij zijn een voorbeeld voor de hele familie, omdat zij het bewijs zijn dat het leven een positieve wending kan nemen, als zij zelf deze kans met beide handen aanpakken.

In El-Shadai slapen de jongens en meisjes apart in slaapkamers van zo’n zes kinderen per kamer. Stephen en Dinah hebben een huis laten bouwen, waar voor de opgroeiende kinderen genoeg ruimte is. Het initiatief voor de fondswerving van het huis lag bij Friends of El Shadai in Amerika en ook wij hebben ons steentje hieraan bijgedragen. Nog steeds is onze hulp hard nodig, want de afwerking van het huis is nog altijd in volle gang en ook het onderhoud vraagt de aandacht. Daarom: geef een baksteen, zodat El-Shadai een fijn en veilig thuis kan zijn en blijven.

Omdat het onderhouden van 35 kinderen veel kosten met zich meebrengt, is het onmogelijk voor Stephen en Dinah om dit allemaal zelf te bekostigen. In onze sponsorshop vindt u de vele manieren waarop u ze kunt helpen!