Over Oeganda

Meer dan 50% van de Oegandese bevolking is 15 jaar of jonger en is daarmee een belangrijke doelgroep om de ontwikkeling en toekomst van het land te verbeteren. De regering van Oeganda biedt op enkele plaatsen in het land gratis onderwijs aan, maar dit is erg slecht van kwaliteit: de klassen zijn erg groot (vaak meer dan 200 studenten in een klas met één leraar ervoor) en de leraren krijgen slecht betaald, waardoor ze ontevreden zijn en slecht lesgeven. Dit is een van de redenen dat veel kinderen het niet redden (te weinig individuele aandacht) en voortijdig stoppen met school.

Ouders hebben vaak geen geld om het schoolgeld van privéscholen te betalen, die overvloedig aanwezig zijn en van betere kwaliteit. Ze maken hun onderwijs nooit af, waardoor ze in armoede blijven of terechtkomen, zonder kansen op een goede baan. Vrienden van El-Shadai gelooft dat een opleiding de cirkel van armoede kan doorbreken, niet alleen voor het individu, maar ook voor zijn directe naasten. Daarom is ons hoogste doel zoveel mogelijk kinderen te sponsoren voor goed en volledig onderwijs.

 

Het schoolsysteem in Uganda is overgenomen uit Engeland en ziet er als volgt uit:

Basisonderwijs: 7 jaar
Voortgezet algemeen onderwijs: 4 jaar - "ordinary level" (O-Level), vergelijkbaar met Vmbo.
Voortgezet gevorderd onderwijs: 2 jaar - "advanced level" (A-Level) , vergelijkbaar met Havo/Vwo.

Als de resultaten in het 4e jaar van O-level goed zijn, mag een student door naar A-level. Mochten de resultaten gemiddeld zijn, dan kan gekozen worden om een beroepsopleiding te volgen (dat heet 'vocational training') die 2 of 3 jaar duurt.

A-level is duurder dan de eerste vier jaar van O-level. Na het voltooien van het 6e jaar kan een hogere beroepsopleiding worden gevolgd.

Alle scholing, vanaf het basisonderwijs tot en met de beroepsopleidingen, kan zowel in dag-school als in boarding-school worden gevolgd. In boarding-school leeft het kind tussen de vakanties op school. Daarom liggen de kosten vaak hoger, omdat voeding en onderdak erbij ingegrepen zijn. Voor de kinderen van El-Shadai is dit de meest gekozen vorm van onderwijs, omdat ze zich dan kunnen concentreren op school en met hun klasgenoten op school 'wonen', in plaats van iedere dag weer terug naar het tehuis te komen. Want ook het reizen vergt de nodige kosten en veel tijd, zeker als ze naar school moeten lopen als er geen financiële middelen zijn voor vervoer.